Charytatywny bal i anielskie statuetki

30.11.2015, 19:40

Stowarzyszenie PPJ, Bożena Klecha, Matylda Sałajewska, ks. Arkadiusz Makles oraz Anna i Paweł Romańscy, to tegoroczni wyróżnieni anielskimi statuetkami, wręczonymi przez wójta, Tomasza Kucharskiego podczas VIII Charytatywnego Balu Miłośników Gminy Olsztyn.

 

Dzięki hojności 140 osób, które bawiły się na Balu zorganizowanym 28 listopada 2015 r. w Dworze Zielone Wzgórza w Bukownie, udało się zebrać 15 270 zł. Środki zostaną przeznaczone na odbudowę remizy OSP w Kusiętach.

 

Wydarzenie prowadził Grzegorz Poloczek, jeden z artystów Kabaretu Rak. O oprawę muzyczną zadbał zespół Bartos Band.

 

– Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom Balu, sponsorom i osobom zaangażowanym w organizację wydarzenia. Dziękuję i gratuluję laureatom anielskich statuetek. – mówi Tomasz Kucharski, wójt Gminy Olsztyn.

 

Organizatorami balu byli: Gmina Olsztyn, Jednostka OSP w Kusiętach i Dwór Zielone Wzgórza w Bukownie.

 

Laureaci Statuetek Wójta Gminy Olsztyn 2015:

 

Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury (wyróżnione w kategorii „Inne szczególne zasługi na rzecz Gminy”) – Stowarzyszenie PPJ jest jedną z najbardziej aktywnych lokalnych grup działania w województwie śląskim. Zrzesza dziewięć gmin, w tym Gminę Olsztyn. Od 2007 roku Stowarzyszenie pośredniczy w posykiwaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gminę Olsztyn wsparło w realizacji 27 projektów, tj. min.: zagospodarowanie skwerów ze stawami w Biskupicach, Turowie i Przymiłowicach, budowa ogólnodostępnych placów zabaw, modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z zapleczem oraz budową siłowni zewnętrznej w Olsztynie, remont i wyposażenie świetlicy w Turowie, budowa boiska wielofunkcyjnego w Przymiłowicach i Kusiętach. Pozyskane środki zostały z wielkim pożytkiem wykorzystane na rzecz rozwoju Gminy Olsztyn, a efekty są widoczne niemal w każdym sołectwie. Statuetkę odebrały Panie: Halina Palarz i Małgorzata Dudek, prezes i wiceprezes Stowarzyszenia.

 

Bożena Klecha (wyróżniona w kategorii „Oświata, kultura i sztuka”) – od 2012 r. Dyrektor Gminnego Przedszkola w Olsztynie. Laureatka w sposób wyróżniający realizuje zadania związane z powierzonym jej stanowiskiem. Swoją postawą i zaangażowaniem tworzy klimat przyjazny dziecku i sprzyjający podnoszeniu jakości pracy, czego efektem jest przyznanie placówce najwyższej, możliwej noty na poziomie A. Jest koordynatorką wielu działań realizowanych z środków zewnętrznych dla rozwoju najmłodszych i poszerzenia bazy dydaktycznej placówki.  Wychowankowie przedszkola odnoszą niezliczone sukcesy w konkursach gminnych, regionalnych, wojewódzkich i ogólnopolskich.
– Bożena Klecha to rzetelny, kompetentny dyrektor, wspaniały nauczyciel i wychowawca oraz doskonały menager – tak mówią nauczyciele i rodzice wychowanków.

 

Matylda Sałajewska (wyróżniona w kategorii „Szczególne zasługi na rzecz Gminy Olsztyn”) – mieszkanka Olsztyna, absolwentka Wydziału Projektowania Graficznego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Stypendystka Universty of East London w Londynie. Od kilku lat współpracuje z Gminą Olsztyn przy budowaniu wizerunku i marki Gminy. Zaprojektowała m.in.: elementy Systemu Identyfikacji Gminy, w tym: oryginalne witacze i instalacje przestrzenne. Jest również autorką logo Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie wraz kompleksowym systemem identyfikacji wizualnej oraz projektem wyposażenia budynku GOK. Laureatka realizuje liczne projekty autorskie w kraju i zagranicą. Ostatnio była współautorką aranżacji wystawy Stanleya Kubricka i Olgi Boznańskiej w Muzeum Narodowym w Krakowie. W swojej twórczości ma także wiele nowatorskich realizacji takich jak: oddychający dom przy ul. Mariackiej w Katowicach czy spot promujący woj. śląskie.

 

Ksiądz Arkadiusz Makles, Wikariusz Parafii Olsztyn od 2010 r. (wyróżniony w kategorii „Działalność społeczna i troska o człowieka”). W czasie pełnienia służby duszpasterskiej dał się poznać jako osoba mocno zaangażowana w życie lokalnej społeczności. Organizator różnorodnych akcji, głównie na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży. Poza posługą duszpasterską zachęca młodzież do uprawiania sportu, organizuje  liczne wyjazdy i kolonie, a także zagraniczne i krajowe pielgrzymki dla rodzin. Jak mówią Parafianie, Ksiądz Arek to pracowity, otwarty i oddany ludziom duszpasterz.

 

Anna i Paweł Romańscy właściciele „Zakładu Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „ROMEX”(wyróżnieni w kategorii „Gospodarka i przedsiębiorczość”) – ROMEX, prowadzi kompleksowe usługi budowlane oraz sprzedaż hurtową i detaliczną materiałów budowlanych na terenie całego kraju. Siedziba i hurtownia firmy znajduje się w Zrębicach, w gminie Olsztyn. Do największych przedsięwzięć realizowanych przez Zakład na ternie gminy należą m.in.: kompleksowe zagospodarowanie Zrębic I, II i Krasawy, budowa sal gimnastycznych przy Zespołach Szkół w Zrębicach i Kusiętach oraz przebudowa siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie, za którą w 2014 r. Państwo Romańscy zostali laureatami najwyższej nagrody w konkursie organizowanym przez Regionalną Izbę Przemysłowo–Handlową w Częstochowie. Laureaci chętnie wspierają najważniejsze przedsięwzięcia i wydarzenia w gminie Olsztyn.

 

Organizatorzy i sponsorzy VIII Charytatywnego Balu Miłośników Gminy Olsztyn:
Gmina Olsztyn
Jednostka OSP Kusięta
Dwór Zielone Wzgórza w Bukownie
Prezes Zarządu OSP w Kusiętach, Edyta Czajkowska
Ksiądz Prałat Ryszard Grzesik, Proboszcz Parafii Olsztyn
Marcin Poch, Radny Gminy Olsztyn, mieszkaniec Kusiąt
Sołtys Kusiąt, Gabriela Klimek
Edyta i Cezary Hadryś, FPHU Presmebel
Mariusz Chrząstek Pracownia Rzeźbiarska Gama Art
Gminny Ośrodek Kultury Olsztynie
Gminne Przedszkole w Olsztynie
Krystyna Szwajkowska, Galeria Sztuki ARCHE
Mariola Matysek
Danuta Rysińska
Bożena i Wojciech Kryczałowie, Justyś
Anna i Dominik Nocuniowie
Magdalena Nowińska
Marcin Tatarka, mieszkaniec Kusiąt
Ewelina Cieślak, Zumba Team
Ol-TUR 2, Bogusław Bednarek
Matylda Sałajewska, Studio multimedialne
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Irek Bieleninik
Maria i Kazimierz Bogunia, Kabex

 

 

Monika Kosielak
Referat Promocji i Turystyki
www.olsztyn-jurajski.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE
Copyright © 2015 scan-city.pl