Jak uzyskać urzędową interpretację przepisów od ZUS?

17.07.2012, 21:51

Przepisy polskiego prawa dotyczące powinności przedsiębiorców wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą być zawiłe i niezrozumiałe. Stąd też przedsiębiorcy mogą występować do naczelnika ZUS z prośbą o urzędową interpretację przepisów. Warunkiem jej uzyskania jest złożenie odpowiedniego wniosku.

Postępowanie zgodne z prawem
Przedsiębiorca, który postępuje zgodnie z wytycznymi wskazanymi w interpretacji urzędowej wydanej przez ZUS nie musi martwić się tym, że nałożone zostaną na niego kary i sankcje. Wiele przepisów dotyczących zabezpieczenia społecznego można interpretować na szereg różnych sposobów. Niemniej jednak, obowiązującą powszechnie interpretacją zawsze będzie ta, którą wydał sam ZUS. Wówczas nie można mówić o pomyłkach w interpretacji.
Przepisy dot. interpretacji
Artykuł 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wskazuje, że:
„1. Przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie.
2. Wniosek o wydanie interpretacji może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych.
3. Przedsiębiorca we wniosku o wydanie interpretacji jest obowiązany przedstawić stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe oraz własne stanowisko w sprawie.”
Wniosek o interpretację
Począwszy od 20 września 2008 roku umożliwiono przedsiębiorcom uzyskiwanie urzędowej interpretacji przepisów ubezpieczeniowych. W celu jej otrzymania, przedsiębiorca musi złożyć stosowny wniosek do oddziału ZUS. Należy powiedzieć, że z dniem 1 stycznia 2011 roku upoważnione do wydawania pisemnej interpretacji przez ZUS są oddziały w Gdańsku i Lublinie. To jednak wcale nie oznacza, że przedsiębiorca mający miejsce zamieszkania w Warszawie, czy we Wrocławiu, musi jechać przez pół Polski do oddziału ZUS na Pomorzu lub w Lublinie i tam ubiegać się o wydanie urzędowej interpretacji przepisów ubezpieczeniowych. Nic podobnego. Może on złożyć wniosek w jednym z 42 oddziałów ZUS na terenie całego kraju. Oddział ZUS przekaże go dalej, do jednego z oddziałów wydających interpretacje urzędowe.
Oddział ZUS w Gdańsku wydaje interpretacje w sprawach wnioskodawców pochodzących z takich miast jak: Białystok, Bydgoszcz, Elbląg, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Koszalin, Łodź I, Olsztyn, Ostrów Wielkopolski, Piła, Płock, Poznań I, Poznań II, Siedlce, Słupsk, Szczecin, Toruń, Warszawa I, Warszawa II, Warszawa III, Zielona Góra.
Natomiast, oddział ZUS w Lublinie wydaje interpretację dla wnioskodawców z zakresu oddziałów terytorialnych w: Bielsku-Białej, Biłgoraju, Chorzowie, Chrzanowie, Częstochowie, Jaśle, Kielcach, Krakowie, Legnicy, Lublinie, Łodzi II, Nowym Sączu, Opolu, Radomiu, Rybniku, Rzeszowie, Sosnowcu, Tarnowie, Tomaszowie Mazowieckim, Wałbrzychu, Wrocławiu, Zabrzu.
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE
Copyright © 2015 scan-city.pl