Konkurs na logo pracy socjalnej

20.04.2011, 08:45

ajdZakład Pracy Socjalnej Akademii im. J. Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs plastyczny pt. „Graficzne logo kierunku studiów Praca Socjalna” pod honorowym patronatem Pana dr hab. inż., prof. AJD Zygmunta Bąka – rektora AJD. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa śląskiego. (Uczestnikami nie mogą być dzieci pracowników AJD).

Warunki konkursu:
1. Każdy uczeń może wykonać jedną prace plastyczną,
2. Pracę wykonuje samodzielnie (pod kierunkiem nauczyciela), przy użyciu dowolnej techniki w formacie A4 (prace trójwymiarowe nie będą oceniane).
3. Praca powinna przedstawiać znak graficzny, który byłby identyfikowany z nowym kierunkiem kształcenia: praca socjalna. Można używać słów towarzyszących grafice tj. : Kierunek Praca Socjalna, Akademia Jana Długosza.
4. Pracę wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (Kuponem Konkursowym) należy przesłać na adres :
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-217 Częstochowa,
z dopiskiem Zakład Pracy Socjalnej (decyduje data stempla pocztowego) lub na adres : ajdpracasocjalna@interia.pl w terminie do 15.05.2011 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30.05. 2011 r. .Wyniki zostaną umieszczone na stronach internetowych: www.ajd.czest.pl i www.wp.ajd.czest.pl/pracasocjalna.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody:
– Nagroda główna – laptop dla uczestnika oraz publikacja książkowa wraz z dyplomem dla nauczyciela prowadzącego.
– Prace wyróżnione – nagrody książkowe.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy (Kupon Konkursowy) na stronie internetowej Kierunku Praca Socjalna www.wp.ajd.czest.pl/pracasocjalna.

Główna Nagroda: LAPTOP

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE
Copyright © 2015 scan-city.pl