Mniejsze odsetki od zaległości podatkowych

11.12.2012, 10:38

Każdy podatnik w Polsce ma pewne powinności płatnicze wobec fiskusa. Jeśli ich nie dopełni w wyznaczonych ustawowo terminie, może spodziewać się ze strony Urzędu Skarbowego nałożenia kary pieniężnej i naliczenia odsetek od zaległości podatkowych. Ich skala jest ściśle związana z wysokością aktualnie obowiązujących głównych stóp procentowych w Polsce, a te z kolei są wyznaczane przez Radę Polityki Pieniężnej przy Narodowym Banku Polskim. Im są one niższe, tym wysokość odsetek od zaległości podatkowych też maleje.

 

Od czego zależą stawki odsetek?
Stawka odsetek od zaległości podatkowych nierozerwalnie związana jest z wysokością stopy kredytu lombardowego. Ordynacja podatkowa wskazuje bowiem, że odsetki za zwłokę w zapłacie podatku na rzecz fiskusa wylicza się jako sumę 2 procent i dwukrotności stopy oprocentowania kredytu lombardowego. Dziś stopa lombardowa wynosi 6%, zatem stawka odsetek za zaległości podatkowe wynosi 14%. Dotychczas była ona o 0,5 punktu procentowego wyższa.

 

Dotychczasowy poziom stawki odsetek od zaległości podatkowych

Przez kilka miesięcy Rada Polityki Pieniężnej utrzymywała stopy procentowe na bardzo wysokim poziomie. Związane było to z prowadzeniem określonej polityki pieniężnej i monetarnej w Polsce.
Odsetki od zaległości podatkowych w kwietniu 2011 roku wynosiły 13%, a w maju już 13,5%. O następne 0,5 punktu procentowego wzrosły one w kolejnym miesiącu 2011 roku. Na poziomie 14% utrzymywała się ich stawka aż do 10 maja 2012 roku, kiedy to ponownie wzrosły główne stopy NBP w Polsce, a wraz z nimi odsetki od zaległości podatkowych wyniosły 14,5%.

 

Decyzja RPP
Rada Polityki Pieniężnej 7 listopada bieżącego roku podjęła oczekiwaną przez rynek decyzję o obniżeniu głównych stóp procentowych w Polsce o 0,25 punktu procentowego. Od 8 listopada 2012 roku automatycznie zmalała stawka odsetek od zaległości podatkowych, która dziś wynosi 14% w stosunku rocznym.

 

Jednocześnie, zmalała stawka odsetek za zwłokę dla podatników, którzy sami zorientują się w błędnym wyliczeniu podatku. Jeśli skorygują oni swoją deklarację i wyrażą tzw. czynny żal, będą mogli zapłacić niższe odsetki od zaległości podatkowych. Będą mieli na to 7 dni od chwili złożenia korekty deklaracji z pisemnym uzasadnieniem przyczyny korekty. Zapłacą oni tylko 75% stawki podstawowej odsetek za zwłokę w płatnościach podatkowych, czyli 10,5% w skali roku.

 

 

Źródło: biznes-firma.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE
Copyright © 2015 scan-city.pl