Najlepsi uczniowie świdnickich szkół nagrodzeni

23.06.2016, 13:11

 

W świdnickich publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach wypłacone zostaną 722 stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, za II semestr roku szkolnego 2015/2016. Miasto ze środków własnych przeznaczy na ten cel 81 995 zł.

Uwzględniając przyznane w obu semestrach stypendia, łącznie wydatkowano kwotę 131 450 zł.

Stypendia przyznawane są przez dyrektorów szkół na podstawie art. 90 g ustawy o systemie oświaty. Szkoły we własnym zakresie różnicowały wysokość indywidualnych stypendiów (w przedziale od 60 do 210 zł) w zależności od uzyskanej średniej ocen (co najmniej 4,75) oraz rangi osiągnięcia sportowego uzyskanego przez uczniów.

Dzieci uzyskujący wysoką średnią ocen i wysokie wyniki sportowe mogły uzyskać stypendia w ramach obu kategorii.

– Serdecznie gratuluję wszystkim nagrodzonym uczniom. Warto promować osiągnięcia uzdolnionych dzieci. Jeśli ktoś wybija się ponad przeciętną, to należy to docenić i nagrodzić. Wszystkim wyróżnionym uczniom życzę, aby w dalszym ciągu rozwijali swoje zainteresowania i stali się dla innych motywacją do większej pracy – mówi prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.

źródło: um.swidnica.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE
Copyright © 2015 scan-city.pl