Primus Inter Pares czyli konkurs na najlepszego studenta/kę

04.04.2011, 09:46

konkurs na najlepszego studentaPo raz 42. ruszył konkurs Primus Inter Pares czyli „Pierwszy wśród równych sobie”. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszego pod każdym względem studenta.

Konkurs Primus Inter Pares organizowany jest dla najlepiej uczących się i najaktywniejszych społecznie studentów. W konkursie mogą uczestniczyć studenci wszystkich typów szkół wyższych na terytorium RP. Organizatorem konkursu w środowiskach akademickich jest Zrzeszenie Studentów Polskich. Inne organizacje społeczne oraz samorząd studencki mogą współpracować przy organizacji konkursu, za porozumieniem ze Zrzeszeniem Studentów Polskich. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie studenta do konkursu i uzyskanie przez niego średniej ocen minimum 4,53 za ostatnie dwa semestry z jednego kierunku studiów. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, gdy żaden student danego wydziału nie uzyskał wymaganej średniej lub gdy na uczelni obowiązuje inny system oceniania. W takich przypadkach udział w konkursie może wziąć najlepszy student na wydziale.
Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać:
– organizacje studenckie i samorząd studencki,
– władze uczelni,
– każdy student RP.

Konkurs przebiega w następujących etapach:
– uczelnianym,
– regionalnym,
– ogólnopolskim.

Nad przebiegiem konkursu na uczelni czuwa Uczelniana Komisja Konkursowa.

najlepszy student

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE
Copyright © 2015 scan-city.pl