TO JUŻ 20 LAT KLUBU SENIORA

20.06.2016, 14:02

Klub Seniora z Bystrzycy Górnej to najdłużej działający klub w gminie Świdnica. W minioną sobotę wspólnie z przyjaciółmi z Niemiec i zaproszonymi gośćmi seniorzy świętowali 20 lecie swojej działalności.

Obraz 319

Jak to się zaczęło?

Klub Seniora powstał 12 kwietnia 1996 roku. W związku z likwidacją zakładu „Bystrzycki Metal-Plast” oraz przechodzeniem wielu osób na emerytury powstała społeczna inicjatywa stworzenia klubu seniora, który skupi wszystkich chętnych emerytów i rencistów z terenu Gminy Świdnica.

Pierwszy Zarząd tworzyli:

Klubu Seniora:

Prezes – Adela Somala

Zastępca – Stanisław Bętkowski

Sekretarz – Stanisław Kraiński

Skarbnik – Maria Mika

Skarbnik II – Józefa Przeniosło

Pozostali członkowie:

Teresa Kraińska, Maria Łyczek,

Halina Popowicz, Lida Czapska

Czym obecnie jest Klub Seniora w Bystrzycy Górnej?

Klub zrzesza 42 członków z 4 miejscowości: Bystrzyca Górna, Burkatów, Lubachów i Świdnica. Jego siedzibą jest świetlica w Bystrzycy Górnej (dawniej Wiejski Dom Kultury). Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu, głównie w środy. Współpracuje z dwoma klubami seniora z terenu Gminy Świdnica z Pszenna i Lutomi oraz utrzymuje kontakt z bratnim Klubem Emerytów i Rencistów z Niemiec. Organizuje różnego rodzaju przedsięwzięcia, inicjatywy, wydarzenia. Aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnej wsi, gminy oraz regionu. Przy współpracy z  GOKSiR  i Urzędem Gminy Świdnica realizuje cele turystyczne (wyjazdy, integracja międzynarodowa, turystyka krajoznawcza) Od 19 lat prowadzona jest kronika klubu.

Klub Seniora z Bystrzycy Górnej to miejsce wypełnione ludźmi z ogromną wiedzą
i życiowym doświadczeniem płynącym z wieku.
Podejmowane przez Was działania służą realizacji szczytnych celów, które integrują seniorów, rozbudzają zainteresowania, upowszechniają zdrowy styl życia oraz zaspokajają potrzeby społeczno-kulturalne. Swoją postawą pokazujecie Państwo, że senior to człowiek nie tylko mądry i dający świetny przykład młodszym pokoleniom, ale także pogodny i szczęśliwy. Seniorzy stanowią w Gminie Świdnica bardzo ważną grupę lokalnej społeczności. Z okazji 20-lecia działalności Klubu Seniora życzę, aby pogoda ducha i energia nigdy Państwa nie opuszczała, a codzienne życie pozwalało z optymizmem patrzeć na każdy nowy dzień. Cieszę się, że od kilkunastu lat współpracujecie z Klubem Seniora z Niemiec i ta wymiana jest „żywa”. Czujcie się tutaj jak u siebie w domu   – mówiła wójt Teresa Mazurek.

Rozwój życia kulturalnego, rozwój życia oświatowego, rozwój życia towarzyskiego, rozwój życia rekreacyjnego, integracja środowiska, poprawa świadomości prozdrowotnej ludzi w podeszłym wieku – to główne cele i zadania skierowane do osób starszych na terenie gminy Świdnica

Jubileusz 20 – lecia Klubu Seniora w Bystrzycy Górnej to wydarzenie szczególne. Rozpoczynając swoją działalność dwadzieścia lat temu, chyba nikt nie spodziewał się, że Klub Seniora okaże się tak wspaniałą inicjatywą. Dzięki osobom zaangażowanym w działalność Klubu, udało nam się z sukcesem zintegrować społeczeństwo, zaprzyjaźnić się, wykorzystać największe pokłady pozytywnej energii do działania i wspólnie stworzyć ciekawe inicjatywy. Jubileusz oprócz wspaniałej uroczystości, to także okazja do wspomnień. Mamy ich bardzo dużo, a niezwykłe wspomnienia to najpiękniejsza rzecz, której nikt nam nie odbierze.

Przez okres dwudziestu lat wiele się pozmieniało, kilka osób, pożegnaliśmy, lecz na zawsze pozostaną w naszej pamięci i sercach. Obiecuję, że nie braknie nam pomysłów na nowe inicjatywy oraz, że z zapałem i chęcią będziemy pisać nowe kolejne karty historii naszego Klubu – mówił Stanisław Kraiński, prezes Klubu Seniora w Bystrzycy Górnej.

Przy Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji działają 4 kluby seniora. Jednak najdłuższym stażem może pochwalić się właśnie  Klub Seniora z Bystrzycy Górnej.

 źródło: gmina.swidnica.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE
Copyright © 2015 scan-city.pl