ul.Różana 1-1a tel.74 853 71 39 www.mops.swidnica.pl
ul.Wałbrzyska 15 tel.74 856 84 60 www.gops.gmina.swidnica.pl
Aleja Niepodległości 4 tel.74 852 05 67
ul.Marii Skłodowskiej-Curie 7 tel.74 850 04 53 www.pcpr.swidnica.pl
Plac Grunwaldzki 3 tel.74 852 23 88
ul.Saperów 27 tel.74 853 87 70
ul.Franciszkańska 18 tel.74 640 09 46 www.mbp.swidnica.pl
Rynek 43 tel.74 851 56 57 / 74 852 29 78 www.sok.com.pl
ul.Śląska 35 tel.74 852 25 36 biura OSIR tel.74 852 12 62 lodowisko tel.74 856 94 36 hala sportowa Zawiszów tel.74 856 94 62 dom wycieczkowy tel.74 852 05 53   http://www.osir.swidnica.pl
Rynek 37 tel.74 852 12 91 www.muzeum-kupiectwa.pl
ul.Wałbrzyska 25-27 tel.74 843 32 33 www.swidnica.lzs.info.pl
ul.Długa 6 74 852 45 60 www.pttk.swidnica.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE
Copyright © 2015 scan-city.pl